Erhverv

850.000 offentligt ansatte får nu en whistleblowerordning

Inddragelse, tillid og dialog med de tillidsvalgte som omdrejningspunkter vil også efter udrulningen af den obligatoriske whistleblowerordning være grundlaget for alle attraktive arbejdspladser, lyder det fra HK Kommunal.

– Den kanal for indberetninger af uregelmæssigheder, der den 17. december vil blive udrullet på hele det offentlige område, er intet quickfix for attraktive arbejdspladser. Med whistleblowerordningerne bliver de tillidsvalgtes rolle som krumtap for vores dialogbaserede aftalesystem kun endnu vigtigere.

Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, om de whistleblowerordninger, der fra den 17. december skal omfatte alle landets 850.000 offentligt ansatte. Ordningerne er et resultat af et EU-direktiv fra 2019, der pålægger alle offentlige arbejdspladser at give medarbejderne adgang til anonymt at indberette uregelmæssigheder i form af for eksempel lovovertrædelser eller grov chikane. Indtil videre har bare 24 kommuner forsøgt sig med en – frivillig – whistleblowerordning.

Selvom lovgiverne her i landet igennem mange år har afholdt sig fra at indføre en sådan ordning via dansk lov, er der ifølge HK Kommunals formand et betydeligt antal politikere og organisationsfolk, det har høje forventninger til, hvordan en whistleblowerordning kan sikre for eksempel de ansattes ytringsfrihed.

– Også når det gælder whistleblowerordningen, vil jeg og HK Kommunal som altid gøre vores til, at ny lovgivning bliver udmøntet smidigt og effektfuldt i kommuner og regioner. På den anden side vil jeg godt appellere til de mange, der opfatter ordningen som en let genvej til at sikre medarbejdernes retssikkerhed og hele trivsel, om lige at klappe hesten og slå koldt vand i blodet, siger Lene Roed.

Hun peger på, at etableringen af whistleblowerordninger ikke ændrer ved tillidsrepræsentantens og MED-systemets helt afgørende rolle, når det for eksempel gælder beskyttelsen af de ansattes arbejdsforhold og ytringsfrihed.

– Nærmest tværtimod. Vores tillidsrepræsentanter skal sikre sig, at ordningen ikke bliver brugt som en kritikafmonterende mekanisme, hvor de ansattes kritik bliver kvalt. Og i langt, langt de fleste tilfælde vil tillidsrepræsentanten stadig være det absolutte omdrejningspunkt, når ansatte vil berette om uregelmæssigheder på arbejdspladsen, lyder det fra HK Kommunals formand.

En whistleblowerordning skal på ingen måde anvendes, når der for eksempel er tale om mobning, samarbejdsvanskeligheder, fravær eller aftalebestemte overtrædelser, mener Lene Roed.

– Her er tillidsrepræsentanten en nøglefigur. Også derfor er beskyttelsen af vores tillidsvalgte helt afgørende for den tillid og dialog, der fortsat skal være grundlaget for samarbejdet på de enkelte arbejdspladser, siger hun.

Derudover er det ifølge Lene Roed helt afgørende, at arbejdsgiverne involverer både de tillidsvalgte og medarbejderne, når whistleblowerordningen bliver udmøntet.

– På den enkelte arbejdsplads skal der skabes rum for en seriøs dialog om, hvad whistleblowerordningen kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til. En grundig dialog kan være med til at forhindre, at ordningen misbruges til at indberette forhold, som burde løses via tillidsmandssystemet, lyder fra formanden, der fortsætter:

– Og så vil jeg opfordre til, at ordningen bliver placeret hos en upartisk person eller enhed, så man sikrer uafhængighed. Det er helt afgørende, at ledelsen er med til at sikre, at whistleblowerordningen ikke skaber frygt hos medarbejderne for at blive anklaget for fejl, der er begået i god tro. De ansatte skal stadig turde dele fejl med hinanden uden at skulle frygte at blive indberettet.

HK KOMMUNALS FIRE GODE RÅD TIL EN WHISTLEBLOWERORDNING

  1. Involver løbende de tillidsvalgte – og samarbejdsudvalgene – i problemløsningerne. Så sikres det, at ordningerne forankres bedst muligt hos både ledere og medarbejdere
  2. Husk tilliden. Sørg for, at medarbejderne er trygge og ved, hvad ordningen skal bruges til. Italesæt den bekymring, der kan opstå ved udrulningen af whistleblowerordningen
  3. Sørg for armslængdeprincip – mellem de, der modtager oplysninger gennem ordningen, og resten af arbejdspladsen. Det kan sikre trygheden hos medarbejderne, at ordningen bliver placeret i en upartisk enhed
  4. Drøft ordningen løbende i alle relevante samarbejdsfora. HK Kommunal anbefaler som minimum en årlig drøftelse i MED

Kommentarer