Debat og politik

Børn, ældre og handicappede i centrum i forlig, hvor der også spares

Foto: Herning kommune

29 af 31 byrådsmedlemmer i Herning Kommune står bag det budgetforlig for 2023, som blev indgået sent onsdag. 

Sommerens aftale mellem KL og regeringen er stram og efterlader ikke meget økonomisk råderum. Samtidig oplever Herning, som mange andre kommuner, et stigende udgiftspres.

Alligevel er der blevet plads til en række initiativer på særligt de klassiske velfærdsområder i det budgetforlig for 2023, som alle partier i byrådet i Herning, undtagen SF, nåede til enighed om sent onsdag. Forligspartierne har også fundet penge til at fastholde Herning Kommunes fokus på bæredygtighed og afsætter i forliget fire millioner kroner årligt til arbejdet med DK2020-klimaplanen.

Herning Kommunes økonomi er grundlæggende sund, og med aftalen sikrer forligspartierne, at der også i årene, der kommer, vil være plads til nye initiativer og udvikling. 

Daginstitutionsbyggerier på vej

Budgetforliget afsætter godt 100 millioner kroner til daginstitutionsbyggerier og renoveringer af institutioner i Hammerum/Gjellerup og Snejbjerg/Tjørring-området. Der afsættes også ekstra 9,8 millioner kroner årligt fra 2024 til gennemførelse af minimumsnormeringerne.

På handicapområdet afsættes de næste fire år 24 millioner kroner til fleksibelt at kunne etablere nye pladser til borgerne i nærområdet, samtidig med at Social- og Sundhedsudvalgets ramme permanent løftes med 15 millioner kroner årligt. 

– Vi har fundet plads til en række vigtige initiativer, som gavner særligt børn, ældre og handicappede, siger Dorte West, (V), borgmester i Herning Kommune.

– Herning Kommune er et område i udvikling, og vi har befolkningsvækst. Det afspejler sig i den aftale, der er indgået. Men naturligvis mærker vi også konsekvenserne af den stramme økonomiaftale og den internationale uro, samtidig med at vi ikke fik så mange penge fra staten via tilskud og udligning, som vi havde forventet. Jeg vil gerne takke forligspartierne for at have taget medansvar for den vanskelige situation. 

Effektiviseringer er nødvendige 

Samtidig med velfærdsinitiativerne beder forligspartierne en række politiske udvalg om at spare i årene, der kommer. I 2023 skal der findes 25 millioner gennem effektiviseringer og besparelser. Det beløb vokser til 55 millioner kroner årligt fra 2024 og frem.

– Det er aldrig behageligt at bede udvalgene om at finde besparelser. Der er ikke tale om nogen voldsom sparerunde sammenlignet med, hvad man ser i en del andre kommuner. Men det ændrer ikke på, at det naturligvis vil kunne mærkes, når livremmen spændes lidt ind. Sådan er realiteterne, hvis vi skal sikre fremtidig vækst og udvikling i kommunen, siger Dorte West.

Med forliget udskydes en række større og mindre anlægsbyggerier nogle år for at skabe luft i økonomien. Blandt andet nybyggeriet af Herningsholmskolen, som der nu først vil være første spadestik til i 2025. 

Kommentarer