Erhverv

Midtjyske virksomheder tager godt imod mulighederne fra EU

Formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse, Søren Olesen.

42 millioner kroner ud af 111 mio. kroner fra det iværksatte Virksomhedsprogram er foreløbigt havnet hos midtjyske virksomheder. Og flere er på vej.

Bevillinger fra de første ansøgningsrunder i det nye, store Virksomhedsprogram er netop opgjort, og her viser det sig, at de midtjyske virksomheder har været særdeles gode til at søge midler hjem til at udvikle deres virksomheder. Hele 38 procent svarende til 42 millioner ud af 111 millioner er gået til virksomheder i Midtjylland.

Virksomhedsprogrammet er søsat af regeringen – og udmøntet via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – som et rygstød til små- og mellemstore virksomheder ovenpå COVID-19 krisen. Programmet har samlet 600 millioner til udmøntning, og de midtjyske virksomheder har i de første ansøgningsrunder søgt penge til digitalisering, grøn omstilling samt kompetenceudvikling og indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr og software:

”Det er rigtig flot, at bevillinger for mere end 42 millioner kroner foreløbigt er gået til midtjyske virksomheder. I Erhvervshus Midtjylland havde vi et stort ønske om, at så mange penge som muligt skulle gå til virksomheder i Midtjylland, og vi har arbejdet meget målrettet derefter siden august. Men hele 38 procent af bevillingerne – det overgår min forventning, selvom vi erfaringsmæssigt ved, at de midtjyske virksomheder er gode til at anvende og omsætte store rammeprogrammer med tilskud til køb af rådgivning,” siger formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse Søren Olesen.

Gennem Virksomhedsprogrammet bliver der investeret historisk mange penge i den videre udvikling af erhvervslivet på kort tid. Virksomheder kan også i 2022 styrke deres forretning og sætte skub i arbejdet med f.eks. grøn omstilling, med et digitalt projekt eller indtræde et nyt marked med tilskud fra Virksomhedsprogrammet.

Derfor opfordrer Erhvervshus Midtjylland til, at midtjyske virksomheder hen over jul og nytår overvejer, om de vil ansøge om tilskud i et af de fire spor, der åbner for ansøgninger i starten af 2022 og eventuelt søger råd og vejledning hos erhvervshuset.

Virksomhedsprogrammet udrulles i et samarbejde mellem af landets seks Erhvervshuse. Erhvervshus Midtjylland er derudover operatør for det digitale spor, der udrulles under det populære SMV:Digital program, og alene til dette spor var der fra start afsat 120 millioner kroner. Efterspørgslen i det digitale spor har været stor, og derfor besluttede Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse også for nylig at forstærke indsatsen væsentligt og tildele 50 millioner ekstra til SMV:Digital ud af Virksomhedsprogrammet reserve på 190 millioner.

Fakta om Virksomhedsprogrammet

Midlerne kommer fra et genopretningsprogram fra EU – det såkaldte REACT-EU-program – som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Midlerne fra Virksomhedsprogrammets fire spor kan søges af virksomheder over hele landet.

I 2022 åbnes der for yderligere ansøgningsrunder til følgende dele af programmet.

SMV:Vækstpilot: indeholder mulighed for ansættelse af en ledig vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet) Vækstpiloten ansættes i 6 mdr. på ordinære vilkår – virksomheden får dækket 50 pct. af omkostninger (dog max. 15.000 kr./mdr.)

Åben for ansøgning.

SMV:Grøn: indeholder vouchers til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner mv. som understøtter jeres grønne udvikling. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.

Åbner for ansøgning 24. januar.

SMV:Digital: indeholder tilskudsvouchers til køb af rådgivning omkring digital omstilling; desuden indeholder programmet en række kompetenceudviklingsmuligheder samt mulighed for tilskud til investering i udstyr, maskiner, software mv. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.

Åbner for ansøgning 31. januar.

SMV:Eksport: forventes at åbne primo 2022

Kommentarer