Samfund

Status for åbning af akutklinikker i den vestlige del af Region Midtjylland

Regionsrådet besluttede ultimo juni 2022, at der fra den 1. juli til og med den 14. august 2022 midlertidigt blev lukket for akutklinikken i Lemvig, samt for akutklinikken i Center for Sundhed, Holstebro om natten fra 22-08. Lukningen skete på baggrund af bl.a. store udfordringer med at få vagtplanlægningen i Akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup til at hænge sammen.

Det har været forventningen, at akutklinikkerne igen vil være i normal drift fra mandag d. 15.august.

Det har nu vist sig, at det ikke er muligt at bemande og åbne akutklinikken i Lemvig fra mandag d. 15. august.

Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Gødstrup har derfor set sig nødsaget til her og nu at ændre i planen for at sikre den nødvendige bemanding på Akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, hvor de mest syge behandles.

Årsagen til den ændrede situation er at Regionshospitalet Gødstrup siden opstarten for godt 4 mdr. siden har været under betydelig pres grundet nye arbejdsgange, ny teknologi og personalemangel. Hen over sommeren har der været en nettoafgang af det kritisk vigtige personale. Sommerferien har således betydet nye opsigelser fra i alt 8 sygeplejersker/behandlersygeplejersker uden det i samme periode har været muligt at rekruttere nye.

Akutklinikken i Holstebro åbner igen 

Akutklinikken i Holstebro åbner igen om natten. Der vil ske med en bemanding af eksternt sundhedsfagligt personale, som specifikt ønsker at påtage sig denne type af natarbejde.

Der er ikke ændringer for akutklinikken i Ringkøbing.

Lægevagten er fortsat åben

Får man i perioden brug for akut lægehjælp, skal man – helt som normalt – inden for almindelig åbningstid ringe til sin egen læge. Når egen læge har lukket, skal man ringe til Lægevagten.

Borgernes adgang til røntgen og blodprøvetagning i Lemvig fortsætter uændret.

På Forretningsudvalgets møde den 15. august 2022 gives en mere uddybende orientering om situationen på Akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup.

Kommentarer