Navnenyt

Sygeplejefaglig direktør går på pension

Foto: Regionshospitalet Gødstrup

Efter 50 år i sundhedsvæsnet har sygeplejefaglig direktør Ida Götke på Regionshospitalet Gødstrup valgt at gå på pension. 

Ida Götke fratræder sin stilling den 30. september 2022 efter 16 år som sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, der for nylig blev til Regionshospitalet Gødstrup i forbindelse med, at hospitalerne i Holstebro og Herning flyttede sammen i det nybyggede hospital.   

Ida Götke kom fra en stilling som kvalitets- og uddannelseschef på sygehusene i Viborg, Skive og Kjellerup og har forinden arbejdet som chefsygeplejerske på Skive Sygehus, forstander for sygeplejen i Thisted og afdelingssygeplejerske på Skive Sygehus. 

I sin tid som sygeplejefaglig direktør på hospitalerne i den vestlige ende af Region Midtjylland har Ida Götke bl.a. fokuseret på, hvordan man kan øge patienters og brugeres deltagelse og medbestemmelse i forbindelse med deres forløb på hospitalet. Ida Götke har sat en ære i at se patienterne som hele mennesker, der skal mødes i øjenhøjde og med respekt for deres liv og levede liv uden for hospitalet. 

En anden mærkesag har været at udfordre vanetænkning for rum, atmosfære og indretningen af de rammer, der traditionelt er knyttet til at være på et hospital. Alene indretningen kan nemlig være med til at fastlåse et asymmetrisk forhold mellem den professionelle behandler, patient og pårørende. 

Gennem de seneste år har samlingen af hospitalerne i Holstebro og Herning i det nybyggede Regionshospitalet Gødstrup fyldt meget. Særligt i forhold til nytænkning af patientforløb og arbejdstilrettelæggelse for medarbejderne i de nye rammer. Specielt har arbejdsgange omkring patientens enestue kaldt på et stærkt og vedholdende engagement. Flytningen af et hospital handler ikke kun om flytning af udstyr og senge, men i høj grad om flytning af kultur og mennesker. 

– Ida har gennem en lang årrække leveret en helt særlig indsats. Hun er drevet af en brændende ambition om et sundhedsvæsen på patientens præmisser, patientens stemme skal høres og inddrages. Hun har et stærkt blik for den faglige kvalitet og de gode patientforløb, både på hospitalet og tværsektorielt. Og så har Idas indsats i tilblivelsen af Regionshospitalet Gødstrup været unik – tålmodig og utålmodig på samme tid, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland. 

Ida Götke har foruden uddannelsen til sygeplejerske en master i offentlig ledelse (MPM) fra Odense Universitet. Når hun har sidste arbejdsdag på Regionshospitalet Gødstrup i slutningen af september, er det samlet blevet til 35 år på lederposter i sundhedsvæsnet.  

– Jeg vælger nu at have modet til at kaste mig ud på 70.000 favne vand og en tilværelse uden et arbejdsliv – det bliver en stor omvæltning. De forløbne år har været berigende og krævende – jeg er dog mest af alt fyldt af glæde og taknemmelighed over at have været del af en organisation med en dedikeret og stræbsom medarbejder- og afdelingsledelseskreds, der nu har fokus på det videre arbejde for og med “patientens hospital og vores arbejdsplads”, siger Ida Götke.  

Sidste arbejdsdag bliver forventeligt den 30. september 2022 hvorefter Ida Götke vil lade sit aktive fritidsliv fylde mere i fællesskab med familie og venner. 

Stillingen som sygeplejefaglig direktør vil snarest muligt blive slået op.

Kommentarer